Posted in #bisayaPoetry, #Hugot, Poems

sa peysbuk lang kita gugmaon

sa akong mga handurawan, nagkagunit,
sa pinakalawm mga bahin sa akong panghuna-huna,
mga handumanan sa imong naghiusarang hulagway.
imong hulagway, matahum ug wala’y paglubad.
samtang nangamuyo nga unta ikaw, akong makamtan,
ug magkaduyog na unta ang atong mga kasing-kasing
ug sila magkahiusara sa walay katapusan.
sa pipilang higayon nakong gibalibag sa mga panganod,
ang akong mga pangandoy, nga unta, dalhon sa mga bidlisiw
sa adlaw ug ipadala sa imong bahin sa wanang, ang akong
mga pangadye.
unta, mapadulong sa kahayag ang akong mga pagdahom,
nga pag-abot sa adlaw, kita magkahigugmaay sa tawhay.
sa karon, kuntento na lang ako sa pagtan-aw sa imong hulagway
ug i tago sa atabay sa akong kasing-kasing ang imong pahiyom,
sama sa mga bahanding gitago sa mga kinalot nga bangag, kay ikaw
ang gasa sa akong kabos nga gugma.
Advertisements
Posted in Poems

you are the voice my hearing wants to keep.

you are the voIce, my hearing wants to keep.
My sights are held captive by your unending grace.
In you i will place my solace; you saved me from the deep.

the mere preseNce of you makes my emotions leap.
you are the spark that Lightens up my ways.
you are the vOice, my hearing wants to keep.

you are the Vision that rouses me from my sleep.
you bring mE comfort even for problems that i may face-
in you i Will place my solace; you saved me from the deep.

your smIles, they cheer me every time i weep,
your kind words i’ll Treasure through out my numbered days.
you are the voice, my Hearing wants to keep.

Your grace and sweetness are the treasure i’ll forever heap
in my hOllowed heart i will cherish it, forever in it, it lays.
in yoU i will place my solace; you saved me from the deep.

my trappeD words in a bottle, with you will one day seep,
unto your hEart, may it forever stays;
you Are the voice, my hearing wants to keep.
in you i will place my solace; you saved me fRom the deep.

Posted in Poems

to the soul woman trapped in a glass.

 

i crave for you, oh, soul woman.
your voice caresses my hearing,
like honey dripping from the comb,
slow, sweet, enthralling;
your music soothes the yearning of my soul…

oh, soul woman, you captivated me with your blues.
oh soul woman, ethereal woman, trapped in glass,
you reached inside me and lit a fire within.
this down and out writer who’s lookin’ for a muse,
can only reach out to you from a dark mirror.
voiceless, yet loud, unheard but hopin’
that this message shall reach you;
from this living dream.

Posted in Poems

the price of rights and freedom ain’t exactly free

 

rights and entitlement ain’t the same thing;
lest you forego the conundrums these two bring.
rights is something that you defend and fight,
it ain’t something you’re entitled; that doesn’t make it right.
rights got a price, lest you forget.
a price of blood, tears and sweat others before you let.
make no mistake that it’s forever free,
you’ve gots to deserve it, and let others see.
it’s not to be entitled, one, that you brag about,
disregarding orders,rules you’d love to flout.
to truly understand the meaning of rights,
there’s one thing you gotta see;
it ain’t exactly free, you gotta use it with responsibility.

same is true with fairness and mercy;
what is fair for you, should also be fair for me.
stop disregarding others yet cry for equality,
stop shoving your ideals to ’em, let ’em have their dignity.
respect others first, before you deserve it.
respect ain’t something given, you’ve gots to earn it.
if you did something wrong, you’ve gotta face the music;
now that’s being fair,
rationalisin your mistakes will bring you more despair.
man up to your faults, expect no leniency;
stand tall yet contrite, ‘praps, you’d be given mercy.
‘cuz you see, mercy is a gift given, not an expected freebie.

such paradox are the words freedom and peace;
they ain’t exactly free and full of bliss.
they’re written in blood and forged in fire.
far from utopia that we’ve long aspired.
for want of peace, you’d have to prepare for war, they say.
flesh, blood and tears, the real foundation of freedom
our forebears lay.
if you’ve become complacent,review your history,
‘cuz the words, rights, equality and freedom, they ain’t exactly free

Posted in Poems

Para kay Tito.

Pag alaala ba’y mahirap ma bura,
Espesyal ka ba para makalimutan ng madla?
Pasaring na lang ba ang kailangan para katothana’y lumabas?
Suriin muna nati’t mga katunayan ay bulatlatin.
Imbes makikibalita lang sa mga miron at walang alam.

Papanig ba sa iyo ang hustisya, kung bulag ang madla?
Anong katotohanan ang mayroon ka, kung tsismis ang maypala?
Laro lang ba kung ika’y pinaguusapan pa?
O hindi kaya’t nasasarapan ka lang sa mga haka-haka?
May pag-asa ka pa ba’t katarungan ang ma angkin?
Ang lahat ng sagot ba’y si Tito na lang ba ang may alam?

 

Paalam.

Posted in Poems

we ain’t your virtual punching bag

from across the planet we hear you,
cringe from your exorbitant bills.
online fraud you didn’t commit.
sure we understand you,
true we’ll help you out.
but sorry, stop!
don’t curse us,
we ain’t
deaf!
we
listen
to every
details you share.
we’ll figure things out.
if only you’ll calm down.
please air out all the details,
so we can sort things out. but please
take note, we ain’t your virtual punching bags.
Posted in Poems

Takipsilim ng aking Langit

Sa takipsilim ng aking langit, ikaw ay ulap at
ang iyong wangis at kulay ay silang aking minamahal.
Ikaw ay akin, akin lang, binibining matatamis na mga labi
at sa iyong buhay namumuhay ang aking walang-hanggang panaginp.
Ang parol ng aking diwa nagbigay kulay sa iyong mga paa.
Matamis ang maasim na alak sa iyong labi, o
manggagapas ng aking mga hele,
mga pangarap ko’y nangangarap na ika’y maging akin!
Ikaw ay akin, akin lang, at ito’y sinisigaw sa amihan
at binatak ng hangin patungo sa nababalong boses.
Mangangaso ng kaibuturan ng aking mga mata, ang panloloob
mo’y tinigil ang iyong panggabing pagsaalang-alang kunwari
ito ay tubig.
Ika’y binihag sa lambat ng aking awit, aking mahal,
at ang aking mga lambat ng awit ay singlapad ng kalangitan.
Isinilang sa dalampasigan ng iyong mga matang madalamhati ang
aking diwa.
Sa iyong madalamhating mga mata nagsimula ang lupain ng mga pangarap.
Salin sa tulang In My Sky at Twilight ni Pablo Neruda